Po vyplnění tohoto formuláře budete zařazen do seznamu registrace AKT-Čr. Zároveň zašleme na vaší e-mailovou adresu instrukce k platbě ročního příspěvku.Po zaplacení příspěvku a připsáním na účet budete mít plný přístup na naše stránky. Bližší informace o platbě příspěvku naleznete pod záložkou (Členství).

*Jméno a příjmení:

Adresa (*Město):

*IČO:

*Váš email:

Rok narození:

Telefon:

Pro který dispečink jezdíte:


S touto registrací souhlasím se začleněním do Hospodářské komory ČR

Svým souhlasem beru na vědomí, že Asociace koncesionářů v taxislužbě se sídlem Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1, IČO 228 91 854, zapsaná ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 22857 (dále jen „správce“), zpracovává moje osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES. Zpracovatel zpracovává osobní údaje za účelem vedení členské databáze, k zasílání sdělení o akcích pořádaných zpracovatelem, k uveřejňování informací v informačních materiálech, časopise a bulletinech, vydávaných zpracovatelem.

Prohlášení zpracovatele:
Zpracovatel zpracovává Vaše osobní údaje uvedené na přihlášce (jméno a příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, místo podnikání) v souladu s národní i evropskou legislativou. Zpracovatel dále prohlašuje, že bude zpracovávat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu s tím, že k osobním údajům budou mít přístup výhradně členové či zaměstnanci zpracovatele. Zpracovatel bude osobní údaje zpracovávat po dobu Vašeho členství v AKT ČR a nejdéle 2 roky následující po roce, ve kterém došlo k ukončení Vašeho členství. Po uplynutí této doby nebo na vaši žádost, budou osobní údaje vymazány a skartovány.

Dále máte právo: požadovat informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracovatel zpracovává, požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, vyžádat si přístup ke všem Vašim osobním údajům, právo k doplnění či opravě nebo výmazu Vašich osobních údajů. V případě nejasností s dodržováním povinností souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů se můžete obrátit na zpracovatele nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.